www.guzziproject.nl
 

Copyright informatie.

Het doel van deze website is een bibliotheek te maken van foto's, geluiden en artikels mbt Moto Guzzi gericht op de liefhebbers zoals mijzelf. De oorsprong en de uiteindelijke eigenaar van een groot deel van de inhoud weergegeven op deze site is niet bekend. Het is niet de bedoeling van deze site om het auteursrecht en de inhoud te misbruiken en zal eventueel verwijderd worden indien men van mening is dat dit heeft plaatsgevonden. Stuur me a.u.b. een email als je het gevoel hebt dat de inhoud oneigenlijk gebruikt wordt. Op basis hiervan kunt u gebruik maken van deze bibliotheek voor persoonlijke, educatieve of non-profit doeleinden. Als u foto's wilt indienen om op deze site te zetten, hou er dan rekening mee dat het beschikbaar zal zijn voor anderen om te downloaden! Acties die je onderneemt naar aanleiding van de info die je op deze site vindt, zijn geheel voor je eigen verantwoordelijkheid.

www.guzziproject.nl

 

Copyright information.

The purpose of this website is a library of images,sounds and to submit articles related to Moto Guzzi aimed at the fans like myself. The origin and the ultimate owner of a large part of the content posted on this site is not known. It is not the intention of this site to abuse copyright and it will be removed if one considers that this has possibly occurred. Please send me an email if you feel that it is improperly used. On this basis you can use this library for personal, educational or non-profit purposes. If you want to submit pictures to put on this site, then keep in mind that it will be available for others to download! Actions you undertake as a result of the information you find on this site are entirely your own responsibility.

www.guzziproject.nl